ASP与MSSQL数据库各种版本连接代码
 

  ASP与MSSQL2012企业版连接字符串

  ConnStr="Provider=SQLOLEDB;DataSourcer=127.0.0.1;InitialCatalog=westrac;UserId=sa;Pwd=ssddddHzx;"

  ASP与MSSQL2008企业版连接字符串

  ConnStr="driver={SQLServer};Server=.;database=gas;uid=sa;pwd=123456"

  ASP与MSSQL2005企业版连接字符串

  connstr="driver={SQLServer};Server=.;database=site_fsb;uid=sa;pwd=123456"

  ASP与MSSQL2000企业版连接字符串

  ConnStr="Provider=SQLOLEDB;DataSourcer=127.0.0.1;InitialCatalog=westrac;UserId=sa;Password=ssddddHzx;"